Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Aktuellt » Fortsatt distansundervisning på komvux

Fortsatt distansundervisning på komvux

Undantag från detta kan göras för till exempel praktiska moment eller prov som inte kan ske på distans. Det är läraren i varje enskild kurs som gör denna bedömning och lägger upp en plan för undervisningen. Vid frågor kring upplägget i de olika kurserna får ni därför kontakta er lärare.

 

Trots fjärrundervisning vill vi passa på att påminna er om att stanna hemma även vid milda symtom och gärna testa er för covid19 om ni har symtom.  

  • Har man ett positivt test ska man följa sjukvårdens restriktioner (vara hemma 2 dagar efter att man blivit symtomfri och minst 7 dagar från att man blev sjuk).  
  • Har man ett negativt test kan man komma till skolan/arbetet när man varit symtomfri i 2 dagar.  
  • Har man inte testat sig ska man vara hemma 2 dagar efter att man blivit symtomfri (har man symtom i över ett dygn ska man även vara hemma minst 7 dagar från att man blev sjuk). 
  • Bor du ihop med en person med covid19 – följ sjukvårdens förhållningsregler kring att stanna hemma  

 

 

Publicerad 2021-02-25

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås