Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Aktuellt » Sista dag för slutbetyg 1/7-2020

Sista dag för slutbetyg 1/7-2020

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017.

I dagens kommunala vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Enligt övergångsbestämmelser har dock slutbetyg kunnat utfärdas fram till och med den 1 juli 2015, vilket senare har förlängts till och med den 1 januari 2017.

Många elever med gamla kursbetyg kommer inte att hinna få slutbetyg innan januari nästa år och skulle utan en förlängning av övergångsperioden för slutbetyg i stället behöva läsa till en gymnasieexamen inom komvux.

- En gymnasieexamen kräver att äldre kursbetyg omvandlas till betyg enligt de nya ämnesplanerna. Vissa äldre kurser, eller delar av äldre kurser, kan inte omvandlas, och det innebär att vissa elever tvingas läsa fler kurser för att få en gymnasieexamen än vad de skulle ha behövt för att få ett slutbetyg. Många elever har gamla kursbetyg och övergångsproblemen kommer att kvarstå under många år. Därför förlänger regeringen nu tidsfristen till och med den 1 juli 2020 så att fler elever får möjlighet till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare ska fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2020 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Det här innebär att du som jobbar med ett slutbetyg, alternativt inte börjat fixa till det har fått ett par år till på dig. Om du har en plan och skulle få slutbetyg med inte godkända betyg nu vid årsskiftet 2016/2017 bör kontakta studievägledare på Komvux för att göra om din plan så att du hinner få ett slutbetyg med fler godkända betyg.

Läs på regeringens hemsida
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/slutbetyg-inom-komvux-kan-utfardas-till-och-med-den-1-juli-20202/

Publicerad 2018-09-03

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 33, 383 21 Mönsterås