Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Om vuxenutbildningen  » Ledighet från studier

Ledighet från studier

Ledighetsansökan Komvux 
Utdrag ur Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108). Kap 7:

1§: Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.

3§: Rektorn får bevilja en elev ledighet från utbildningen för enskilda angelägenheter.

Fyll i en ledighetsansökan

application/msword Ledighetsansökan (528,00 kB)

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås