Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Om vuxenutbildningen  » Om betyg

Om betyg

Alla kurser som påbörjas efter den 1/7 2012 betygsätts enligt betygsskala med bokstäverna A - F. Betyget A - E är godkända betyg där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. Bokstaven F motsvarar Icke Godkänd.

Betyg sätts efter varje avslutad kurs när det finns betygsunderlag. Skolverkets kunskapskrav och betygskriterier gäller för vilka betyg som sätts. Fråga läraren om du vill veta mer om reglerna. När du avslutar en kurs registreras betyget i skolans datorsystem.

Betygsdokument

Det finns olika typer av betygsdokument

1. Samlat betygsdokument/Utdrag ur betygskatalog

I ett samlat betygsdokument räknas avslutade kurser upp. Du kan själv ange vilka kurser du vill ha med i dokumentet.
2. Slutbetyg grundläggande vuxenutbildning 

Ett sådant får du när du avslutat kurserna svenska, engelska, matematik och samhällskunskap med betyg A-E 

3. Slutbetyg gymnasial vuxenutbildning.
I betyget skall ingå kärnämnen och fritt valda ämnen i huvudsak från gymnasiekurser lästa före 2012. 

För att få ett slutbetyg måste följande kurser ingå:

Svenska A/Svenska 1 eller Svenska som andra språk A/Svenska som andra språk 1 

100 poäng

Svenska B/Svenska 2 eller Svenska som andra språk B/Svenska som andra språk 2

100 poäng

Engelska A/Engelska 5 

100 poäng

Matematik A/Matematik 1a, 1b eller 1c 

100 poäng

Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b

100 poäng

Naturkunskap A/Naturkunskap 1a1

50 poäng

Religionskunskap A/Religionskunskap 1 

50 poäng

Utöver det kan man ta med andra tidigare valfria kurser om totalt 1750 poäng. Slutbetyget ska totalt sedan innehålla 2350 poäng. Sista datum att utfärda slutbetyg är 1 jan 2017

Betyg som är satta mer än åtta (8) år före slutbetyget får bara tas med i slutbetyget om rektorn på grund av särskilda skäl medger det

Gymnasieexamen

Gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan utfärdas för den som har betyg i gymnasiekurser som i huvudsak lästs efter 2012. Gymnasieexamen är endera yrkesförberedande eller studieförberedande och ska innehålla totalt 2400 lästa poäng.  Har du gamla betyg/kurser är det inte säkert att de kan räknas med om du vill ha ut en gymnasieexamen. Bara de kurser som är översättningsbara till dagens kurser får tas med. Det betyder att t.ex. lokala kurser och andra kurser som har upphört inte kan tas med i gymnasieexamen.

När din planering för examen görs följer man till största del gymnasieskolans program. Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare för att planera vilka kurser som skall ingå i din examen

För att antas vid universitet/högskolan behöver du inte alltid ha ett slutbetyg eller gymnasieexamen  

Diskutera därför dina tankar om studier med studievägledare

Intyg

Du som läst en orienteringskurs, validerat dina kunskaper eller vill få dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg, kan få ett intyg utfärdat.

Gymnasiepoäng

Varje kurs ger ett antal gymnasiepoäng. Dessa anger kursens omfattning. Gymnasiepoängen ges för varje avslutad kurs.

Prövning för betyg

Du kan läsa ett eller flera ämnen på egen hand och sedan göra en prövning och få ett betyg. Prövningen omfattar hela kursen. Mer information om hur du bevisar din kunskap hittar du på sidan om prövningar.

Nationella betygsdatabasen

När du läst en kurs hos oss på Komvux i Mönsterås och fått betyg överförs betyget alltid till den nationella betygsdatabasen Beda vid terminsslut, eller i samband med antagning till universitet och högskolor. När det gäller kompletterande betyg förs de alltid över innan sista kompletteringsdatum. Det innebär att antagningen fått betygen innan du får dem i vissa fall.

Betygskopior

Behöver du ett utdrag ur betygskatalogen/ett samlat betygsdokument eller en kopia på dina gamla betyg för att söka en utbildning, eller arbete kontaktar du expeditionen via mejl. Om du vill ha ett utdrag ur betygskatalogen eller ett samlat betygsdokument anger du vilka ämnen du vill ska finnas med i dokumentet. Om du behöver en kopia på ditt gamla betyg från Komvux skriver du det.
Ange ditt fullständiga personnummer och adress dit du vill att vi ska skicka ditt betyg. Äldre betyg kan vara flyttade till kommunarkivet. Räkna med att handläggningen av betygskopior kan ta två-tre veckor beroende på när du begär dokumentet.

Kontakta expeditionen via mejl 

Sök

 

Betygskopior

Behöver du en kopia på ditt betyg?
Kontakta receptionen via mejl

Ange ditt fullständiga personnummer och adress dit du vill att vi ska skicka ditt betyg.

Äldre betyg kan vara flyttade till kommunarkivet. Räkna med att handläggningen av betygskopior kan ta två-tre veckor beroende på när du begär dokumentet.

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås