Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Om vuxenutbildningen  » Sjukanmälan

Sjukanmälan

Har du anmält dig till en kurs förväntas du även att delta vid alla lektioner. Sjukdom skall anmälas via mail eller telefon mellan kl. 08.00-09.00.

Maila till gymnasiet.kansli@monsteras.se

Ange namn, personnummer, klass och orsak till frånvaron.

Telefon: 0499-17500

Viktigt angående sjukfrånvaro/ledighet

Anmäl alltid frånvaro till skolan. Du har möjlighet att behålla ditt studiestöd när du är sjuk. Kravet är att du inte alls kan studera och att din sjukperiod godkänns av Försäkringskassan.

Om du blir sjuk under din studietid:

1. Sjukanmäl dig till skolan och Försäkringskassan första dagen du blir sjuk.

2. Lämna en skriftlig försäkran till Försäkringskassan när du börjar studera igen.

När du vårdar barn eller närstående:

Om du vårdar barn eller någon svårt sjuk närstående, har du rätt att behålla ditt studiestöd under en viss tid.

1. Anmäl till CSN om du blir borta från studierna i sju dagar eller mer.

2. Lämna en skriftlig försäkran till CSN när du börjar studera igen.

För mer information se www.csn.se/
Du når dem även på telefon 0771-276 000

Sök

 

Hög frånvaro

Om vi ser att du har hög frånvaro på kurser utan att meddela orsak till oss är vi skyldiga att meddela CSN att eleven inte läser i den rapporterade utsträckningen.

Det innebär att din studieomfattning kan bli sänkt från 100 % till 75- 50 % beroende på din närvaro och dina studieresultat. 

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås