Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Barnskötare/elevassistent

Barnskötare/elevassistent

Bli barnskötare

Bli barnskötare

Vi har för närvarande ingen ny start av utbildningen till barnskötare/elevassistent i Mönsterås planerad

För vem?
Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med barn inom förskola, skola och fritidshem. 
Den passar även för dig som redan arbetar inom området men saknar formell kompetens.

Varför bli barnskötare/elevassistent?
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent inom offentlig eller privat sektor på förskola, fritidshem och grundskola. Som barnskötare ansvarar du för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet.

Utbildningen ger också en god grund för fortsatt lärande i arbetslivet samt en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig till exempelvis förskollärare.

Om utbildningen
Utbildningen startar i januari 2019 och pågår till och med juni 2020. Du får lära dig om det vardagliga arbetet inom pedagogisk verksamhet, att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter och hur barn utvecklas och lär. Teori kommer att varvas med praktik och fältstudier.                  Vi arbetar med digitala läromedel och du behöver därför ha tillgång till en egen dator.

Arbetsplatsförlagd utbildning - praktik
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer att genomföras ett antal veckor per termin. Du praktiserar dina teoretiska kunskaper på en arbetsplats tillsammans med personal och handledare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Vi har ett nära samarbete med förskolor och skolor och din lärare ger stöd och gör besök under din praktik så att den blir en naturlig del i din yrkesutbildning.

Sök

 

Ansök till Komvux

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås