Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Barnskötare/elevassistent » Ansökan och urval till utbildningen

Ansökan och urval till utbildningen

Studieort: Mönsterås

Studiestart: Januari 2019

Studieformer: Lärarledd och schemalagd undervisning samt fältstudier

Utbildningens längd: 3 terminer, heltidsstudier

Studiefinansiering: Vuxenutbildning är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Kontakta CSN.

Antagningskrav: Svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik på grundläggande nivå

Kontakt

Du ansöker hos Studievägledaren på Komvux i din hemkommun.

Urval till utbildningen

Först görs en bedömning om den sökande är behörig för sökt utbildning.

Godkänd svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik från grundskola eller grundläggande vuxenutbildning.

Vi kan också kalla sökande till intervju och test för att göra bedömning om den sökande har förutsättningar att klara sökt utbildning.

Därefter prioriteras de sökande i enlighet med regelverket i skollagen och i enlighet med förordningen om vuxenutbildningen.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Om urval;

7 § Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

När antagningen sedan är gjord, meddelas de antagna detta genom ett antagningsbesked, som var och en måste svara på. Om någon sedan avböjer sin plats kommer en reservantagning genomföras.

 

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås