Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Barnskötare/elevassistent » Kurser på utbildningen

Kurser på utbildningen

Kursutbudet för utbildningen är preliminärt och kan komma att ändras

Utbildningen innehåller kurser från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram.

APL omfattas av flera kurser.

Barnskötare/Elevassistent

1200 poäng

Kommunikation

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Människors miljöer

100

Lärande och utveckling

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100

Hälsopedagogik

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Aktivitetsledarskap

100

Specialpedagogik 1

100

Gymnasiearbete*  (valbar kurs)

100

 

Efter slutförd utbildning får du ett utdrag ur betygskatalogen på samtliga betygsatta kurser. 

Kursplaner för samtliga ovanstående kurser kan du läsa på skolverkets hemsida 

Har du redan betyg i kurs kommer du att tillgodoräknas detta när du är antagen och behöver i detta fall inte läsa kursen igen.

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås