Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Gymnasiekurser » Valbara kurser

Valbara kurser

valbara kurser

Ämne

Behörighet

Poäng

Period

Tid

Svenska/Svenska som andra språk 1

Godkänd svenska/svenska som andra språk år 9/grundläggande nivå

100

Hösttermin/Vårtermin

Dag

Svenska/Svenska som andra språk 2

Godkänd svenska/svenska som andra språk 1

100

Vårtermin

Hösttermin

Kväll

Dag

Svenska/Svenska som andra språk 3

Godkänd svenska/svenska som andra språk 2

100

Hösttermin

Kväll

Matematik 1a,b,c

Godkänd matematik år 9/grundläggande nivå

100

Hösttermin/Vårtermin

Dag

Matematik 2a,b,c

Godkänd matematik 1a, b, c

100

Hösttermin/Vårtermin

Dag

Engelska 5

Godkänd engelska år 9/grundläggande nivå/motsvarande nivå

100

Hösttermin/Vårtermin

Dag

Engelska 6

Godkänd engelska 5

100

Hösttermin/Vårtermin

Dag

Samhällskunskap 1a1

Godkänd år 9/grundläggande nivå/motsvarande nivå

50

Hösttermin/Vårtermin

Dag

Samhällskunskap 1a2

Godkänd samhällskunskap 1a1

50

Hösttermin/Vårtermin

Dag

Samhällskunskap 1b

Godkänd år 9/grundläggande nivå/motsvarande nivå

100

Hösttermin/Vårtermin

Dag

Historia 1a1, 1a2, 1b

Godkänd år 9/grundläggande nivå/motsvarande nivå

50

Hösttermin/Vårtermin

Halvdistans dag

Religion 1

Godkänd år 9/grundläggande nivå/motsvarande nivå

50

Hösttermin/Vårtermin

Halvdistans dag

Naturkunskap 1a1

Godkänd år 9/grundläggande nivå/motsvarande nivå

50

Hösttermin/Vårtermin

Distans

Naturkunskap 1a2

Godkänd naturkunskap 1a1/ A eller motsvarande nivå

50

Hösttermin/Vårtermin

Distans

Naturkunskap 1b

Godkänd år 9/grundläggande nivå/motsvarande nivå

100

Hösttermin/Vårtermin

Distans

Naturkunskap 2

Godkänd naturkunskap 1a2/1b/motsvarande nivå

100

Hösttermin/Vårtermin

Distans

Kurserna erbjuds vuxenstuderande och arrangeras under förutsättning att det finns tillräckligt många sökande till respektive kurs.

Om kursen inte kan erbjudas på grund av för få sökande kan den ges som - integrerad med gymnasieskolan, på distans

eller hos komvux i Oskarshamn eller Högsby enligt vårt samverkansavtal.

Ansökan görs alltid i samråd med studievägledare i hemkommunen

Sök

 

Ansök till Komvux

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås