Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Vård och omsorgsutbildning » Kurser på utbildningen

Kurser på utbildningen

Utbildningen omfattar  60 veckor. Kurser som du tidigare läst behöver du inte läsa igen, då du kan tillgodoräkna dig tidigare studier. Om du har betyg i äldre kurser kan de ibland jämföras med nuvarande kurser. För att kontrollera vilka kurser du kan tillgodoräkna dig ta kontakt med studievägledaren på Kom

Kurser på utbildningen
 

Poäng

Psykologi 1

50

Medicin 1

150

Vård och omsorgsarbete 1

200

Hälsopedagogik

100

Svenska 1
eller Svenska som andra språk 1

100

Etik och människans livsvillkor

100

Medicin 2

100

Vård och omsorgsarbete 2

150

Samhällskunskap 1a1

50

Specialpedagogik 1

100

Vårdpedagogik och handledning

100

Akutsjukvård

200

Vård och omsorg vid demens

100

Psykiatri 1

100

Gymnasiearbete inom vård *

100

 

 

* Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområdet. Arbetet ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Totalt åtta veckors praktik fördelade i samråd mellan skolan och kommun och landsting under andra och tredje perioden.

Period två är det (APL) praktik i kommunen inom Äldreomsorg, Hemtjänst och Funktionshinder (LSS) totalt fyra veckor.
Period tre är det (APL) praktik i Landstinget - Akutsjukvård i Kalmar eller Oskarshamn totalt fyra veckor.

Efter att ha klarat ovanstående kurser utfärdas också intyg från Vårdcollege.
Om elev uppvisar betyg på kurs som ingår i utbildningen läses kursen inte igen utan tidigare betyg tillgodoräknas.

 

 

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås