Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Vård och omsorgsutbildning » Vård och omsorgsutbildning i kombination med SVA

Vård och omsorgsutbildning i kombination med SVA

Höstterminen 2018 startade en ny vård- och omsorgsutbildning i kombination med svenska som andraspråk. Utbildningstiden är 2,5 år. Första året kombineras kurser på grundläggande nivå med yrkessvenska och gymnasiekursen vård- och omsorgsarbete 1.

Godkända kurser krävs från år 1 för att kunna fullfölja utbildningen.

Utbildningen riktar sig till nyanlända som vill kombinera studier i svenska som andraspråk med en yrkesutbildning inom vård och omsorg. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg samt även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetsliv och för fortsatta studier.

Yrkessvenska och Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Under det första året ingår kursen yrkessvenska. En del av den kursen är förlagd på en arbetsplats inom vård och omsorg med syftet att träna yrkesspråk. 

APL innebär yrkespraktik inom vård och omsorg och ingår i utbildningens senare del.  Arbetstiderna är oregelbundna där kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.

Behörighet

Godkänd SFI C eller motsvarande. Godkända kurser år 1 krävs för fortsatta studier år 2.

Utdrag från belastningsregistret lämnas vid ansökan.

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 33, 383 21 Mönsterås