Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Yrkesutbildning i annan kommun

Yrkesutbildning i annan kommun

Du som är intresserad av en yrkesutbildning i en annan kommun ansöker via din hemkommun.

Till din ansökan ska du bifoga dina tidigare betyg, samt ett personligt brev där du förklarar varför du söker utbildningen.

Rektor fattar sedan beslut utifrån din tidigare utbildning och arbetsförmedlingens kartläggning över bristyrken i kommunen.

Du får beslutet hemskickat.

Enligt skollagen, 20 kap 2§, ska den som fått minst utbildning prioriteras

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 33, 383 21 Mönsterås