Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Prövning
Undermeny
 

Prövning

Om du saknar betyg i en viss kurs, behöver komplettera eller läsa upp dina gymnasiebetyg, kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och gör prov. Provet kan bestå av både skriftliga och muntliga delar, beroende på ämne kan även andra delar ingå ex. laborationer eller andra praktiska moment.

Hur mycket lärarhandledning har jag rätt till?
Läraren informerar om vilken kurslitteratur du behöver samt vad du bör kunna vid provtillfället. I övrigt läser du in kursen på egen hand.

Vem kan göra en prövning?
Du kan anmäla dig till prövningar på Komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller efter slutförd gymnasieutbildning där du fått slutbetyg. (inte samlat betygsdokument). Om du går på gymnasiet och vill göra en prövning i ett ämne som du inte fått godkänt i ska du vända dig till din gymnasieskola. Det går även att göra en prövning i annan kommun än där du är folkbokförd. Det går bara att göra prövning i ett ämne som erbjuds på det Komvux du söker till.

Kan jag få studiestöd vid prövning?
Nej, prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.

Om du bor i annan kommun
Du är välkommen att göra prövning hos oss även om du bor i en annan kommun.

Vad kostar det?
Avgiften för prövningar är 500 kr per kurs.Har du tidigare fått betyget F eller ej godkänt är prövningen kostnadsfri.
Du måste köpa dina egna böcker och utbildningsmaterial. Avgiften ska betalas innan du påbörjar prövningen. Erlagd avgift betalas inte tillbaka.

Hur lång tid har jag på mig?
Prövningsperioderna är olika men kan vara upp till 20 veckor. Om du inte blir klar inom utsatt tid får du inget betyg. Om du vill göra om prövningen måste du söka på nytt och betala en ny avgift på 500 kr.

Anmälan
Du anmäler dig hos studievägledare och betalar sedan avgiften i receptionen på Komvux/Mönsteråsgymnasiet. För att din anmälan skall vara giltig så krävs att du betalar en administrativ avgift på 500 kronor/kurs. Observera att prövningsanmälan inte är giltig om inte avgiften erlagts.

Prövning av äldre kurser i gymnasieskolan
Från och med den 1 juli 2011 gäller nya ämnesplaner med ändrade poängtal för gymnasieskolan. Sedan 1 juni 2016 är det inte längre möjligt att göra en prövning utifrån de gamla kursplanerna.

Kallelse
Prövningen startar i samband med att du betalar anmälningsavgiften. Ansvarig lärare för prövningen kontaktar dig inom två veckor. Du får då information om vilka moment du ska klara för att få ett betyg på kursen.

Sök

 

Anmälan för prövning

Fyll i blanketten och lämna in den i receptionen på Komvux i Mönsterås

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås