Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Distansutbildning via Komvux

Distansutbildning via Komvux

Du kan läsa enstaka kurser/ämnen på distans via Komvux i Mönsterås.

Just nu pågår en ny upphandling gällande distansstudier. Det innebär att vi för tillfället inte kan starta nya distanskurser. Vår förhoppning är att kunna erbjuda distanskurser under februari-mars

Vi jobbar så här med ansökningar till distansutbildningar
När en ansökan kommer in om att få läsa en distanskurs, läser vi igenom vad personen söker för kurs och om personen motiverat varför kursen behövs. 
Vi går också igenom personens tidigare betyg och tittar på kostnaden för kursen. Vi tittar särskilt på hur den sökanden tänkt läsa kursen och eventuellt hur personen tänkt kombinera sina studier med annan verksamhet.

Därefter gör vi en prioritering; de kurser som på något sätt kompletterar behörighet för fortsatta studier går före studier i ämnen som inte ger några särskilda behörigheter. Vi tittar om personen har gjort en relevant bedömning av tänkt studietakt i kombination med vad personen tänkt göra mer än att studera. Det är alltid Komvux i Mönsterås som beviljar eller avslår din ansökan om distansstudier.

När man läser en kurs på 100 poäng på kvartsfart motsvarar det studietid på cirka 10 timmar i veckan under 20 veckor. Läser du en kurs på heltid läser du 40 timmar i veckan under fem veckor. Du kan beroende på din situation tillsammans med studievägledaren på Komvux lägga upp studier på helfart, halvfart eller kvartsfart. 

Ofta kan man kombinera studier på distans med arbete eller andra studier eftersom det är upp till dig att göra dina uppgifter så länge du lämnar in dem i tid. 

Eftersom vi har arrangerat distansutbildning under en längre tid vet vi att det  är viktigt att du har stark motivation och god studiedisciplin när du läser på distans.

Så här bedömer vi om du kan beviljas studier eller inte via Miroi.
Vi prioriterar de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden när vi köper kurser och därför kan det ibland bli avslag när du söker en kurs. Det kan också bli avslag om vi har kursen själva eller om du inte lämnat in en komplett ansökan. Du får dock alltid en förklaring till varför du inte får kursen beviljad. Vi köper i regel inte kurser som vi själva bedriver vid komvux i Mönsterås. Detta gäller exempelvis kurser som ingår i vårdutbildningen.

Det här ska du tänka på när du fyller i en ansökan utan stöd av komvux studievägledare

Ange vilken kurs du vill läsa och vilken kurskod den har.
Ange poängen för kursen
Ange när du vill starta kursen och när du vill vara klar med den, ange också önskad studietakt

Motivera varför du behöver läsa kursen. Vad ska du ha kursen/poängen till?
Ange vad du ska syssla med förutom studier om du inte söker heltidsstudier. Exempelvis om du arbetar, vad arbetar du med och hur många procent arbetar du. (Det är mycket viktigt att inse att studier tar tid, och därför är det viktigt att du är realistisk i dina planer.)

Du måste också bifoga tidigare betyg från grundskola, gymnasieskola och andra studier när du lämnar in din ansökan.

En ansökan som inte är komplett behandlas inte.

Har du några frågor om distansstudier kan du mejla studievägledaren vid komvux i Mönsterås eller ringa 0499- 175 73

Sök

 

Ansök till Komvux

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 33, 383 21 Mönsterås