Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Grundläggande vuxenutbildning (GRUV)

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV)

Utbildningen på den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som inte har fullständigt grundskolebetyg eller som vill repetera inför kommande gymnasiestudier

Vad läser man?
Du kan välja ämnen efter dina individuella behov och förkunskaper. Du kan läsa de ämnen som du behöver och du läser på den nivå som bestäms av dina förkunskaper. Du kan läsa på hel- eller deltid. Du kan även kombinera dina grundskolekurser med gymnasiekurser.
Vi startar kontinuerligt kurser i:

  • Engelska
  • Matematik
  • Svenska eller Svenska som andra språk
  • Samhällskunskap

Utöver det kan du ha språkpraktik, vilket innebär att du vistas en dag i veckan på en arbetsplats och tränar dig i att tala svenska.

Du kan också kombinera studier på grundläggande nivå med studier på gymnasienivå, utifrån dina förutsättningar

Vem har rätt att läsa på grundläggande vuxenutbildning
Inga förkunskaper krävs, men man bör ha goda färdigheter i att tala och förstå svenska. Om man har svenska som andra språk rekommenderar vi att man klarat D-nivå på SFI innan man påbörjar studier på den grundläggande vuxenutbildningen.

Hur länge studerar man på grundläggande vuxenutbildningen
Tiden varje elev studerar på den grundläggande utbildningen varierar från några månader upp till flera terminer. 
Studier i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik är indelade i delkurser. Vilka delkurser just du behöver läsa beror därför på dina individuella förutsättningar och förkunskaper.

Betyg
Du får betyg efter varje avslutad kurs. De betygsskalor som används är: A, B, C, D, E och F där E är godkänt betyg.
Når du inte betygsmålen kan du istället få ett intyg som visar vilka kunskaper du fått under dina studier.
Tänker du fortsätta studier på gymnasienivå bör du ha betyg från grundskolan. 

Vi utfärdar ett slutbetyg från dina grundskolestudier när du ha fått minst betyget  E i följande ämnen;

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • samhällskunskap

När börjar utbildningen? och när måste man ansöka?
Den grundläggande vuxenutbildningen har kontinuerliga antagningar och starter så det är möjligt att påbörja studierna flera gånger varje läsår. För att få börja måste du göra en ansökan och planera dina studier i samråd med  studievägledare på Komvux.

CSN
Studier på grundläggande vuxenutbildningen ger rätt att få studiemedel från CSN
Läs mer på www.csn.se

Sök

 

Ansök till Komvux

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås