Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Industriutbildning för vuxna » Urval till utbildningen

Urval till utbildningen

Om du vill ha en plats på industriutbildningen med start i augusti 2017 måste du ha lämnat in ansökan senast den 31 maj 2017.

 

Därefter kommer ett ansökningsförfarande påbörjas.

Först görs en bedömning om den sökande är behörig för sökt utbildning.

Godkänd svenska, engelska och matematik från grundskola eller grundläggande vuxenutbildning, svenska som andraspråk eller ett svensktest.

Därefter prioriteras de sökande i enlighet med regelverket i skollagen och i enlighet med förordningen om vuxenutbildningen.

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Om urval;

7 § Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

När antagningen sedan är gjord, meddelas de antagna detta genom ett antagningsbesked, som var och en måste svara på. Om någon sedan avböjer sin plats kommer en reservantagning genomföras.

Utbildningen börjar 28 augusti

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, 383 31 Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 33, 383 21 Mönsterås