Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Om Komvux

Om Komvux

Hoppade du av skolan? Valde du "fel" program på gymnasiet? Saknar du behörighet till högskolan? Eller har du för låga betyg för den utbildning du vill söka? På Komvux får du en andra chans.

Vem får studera på Komvux

Du kan läsa på Komvux från och med den 1 juli hösten det år du fyller 20 år. Undantag är du som är yngre än 20 men har slutfört treårigt gymnasium/fått en gymnasieexamen. 

Inom Komvux finns det kurser på  grundläggande och gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du inte har en fullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högre utbildning. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar som finns på gymnasial nivå har en tydlig yrkesinriktning. När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats. Hur stor andel av tiden som är lektioner respektive praktik varierar mellan de olika utbildningarna.

Ansökan

Du ansöker till Komvux via en extern webbplats. För att göra och skicka en ansökan behöver du ett studerandekonto. Du kan skapa ditt studerandekonto på samma webbplats.

Individuell studieplan

Alla som studerar på den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) ska ha en individuell studieplan där det framgår vilket syfte du har med dina studier och vilka kurser du planerar att läsa.
Du gör din studieplan i samband med din ansökan tillsammans med studievägledaren på Komvux.

Kontakta vår studievägledare som hjälper dig att upprätta studieplanen. Tillsammans tittar ni på dina mål och planerar dina studier. Studievägledaren kan också ge dig information om olika utbildningsvägar, studiefinansering, behörighetskrav och betyg. Studietakten och antalet ämnen du vill kombinera bestämmer du tillsammans med en studievägledaren.

Finansiering av studier

Alla kurser har poäng som anger studieomfattning. För att beviljas studiestöd från centrala studiestödsnämnen, CSN, på heltid krävs att du läser minst 20 poäng per vecka.
För mer information, kontakta CSN.
Det finns också andra sätt att finansiera sina studier exempelvis genom avtal med arbetsförmedlingen om du är arbetssökande; där finns både aktivitetsersättning, studiestartstöd, utbildningskontrakt som man kan ansöka om.

Studiernas upplägg

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma kursplaner som gymnasiets olika program. Kurserna bygger oftast på varandra och indelas i nivåer som 1, 2, 3 osv och efter svårighetsgrad kopplat till olika program såsom 1a, 1b, 1c o.s.v. På komvux följer utbildningarna samma läroplan och kursplaner som gymnasieskolan.  

Det är möjligt att kombinera studier på gymnasial nivå med kurser på grundläggande nivå.

Betyg

Betygssystemet är mål- och kursrelaterat med fem betygsnivåer A-E och F som betyder icke godkänt Efter utbildningens slut kan du få samtliga betyg utskrivna i ett så kallat samlat betygsdokument. I vissa fall kan även studierna resultera i ett slutbetyg/examen från komvux.

Slutbetyg enligt de äldre bestämmelserna om gymnasial vuxenutbildning får  utfärdas i vissa undantagsfall senast den 1 juli 2020.

Olika sätt att läsa upp betyg

Fram tills för ett par år sedan var det många som studerade på Komvux för att läsa upp sina gymnasiebetyg och på så sätt öka sina chanser att komma in på en högskoleutbildning.
Den möjligheten finns inte längre om du redan har ett godkänt betyg i kursen. Däremot har du alltid rätt att göra en så kallad prövning för att höja ett betyg. 
Att läsa upp betyg kallas för konkurrenskomplettering och kan göras på ett par olika sätt:

Att utbyteskomplettera innebär att du försöker läsa upp betyget i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Om du lyckas få ett nytt högre betyg räknas det in i ditt jämförelsetal istället för det gamla, och jämförelsetalet höjs.

Att meritpoängskomplettera innebär att du läser in sådana kurser som ger meritpoäng till högskoleantagningen.

Är du skriven i annan kommun och vill studera i Mönsterås?

Vill du läsa gymnasiekurser inom komvux i Mönsterås och är skriven i en annan kommun måste din hemkommun först bevilja ansökan. Du ska skicka en kopia på ansökan till din hemkommun. När din hemkommun godkänt din ansökan kan den behandlas av oss.

Är du skriven i Mönsterås och vill studera i annan kommun?

Är du skriven i Mönsterås och vill studera gymnasiekurser i en annan kommun skickar du ansökan till Komvux i Mönsterås. Det är Komvux i Mönsterås som beslutar om din ansökan kan godkännas och beslutet skickas sedan till den kommun du sökt utbildning.

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås