Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program. För utbildningen kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Vad är Särskild utbildning för vuxna?

Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som är över 20 år och har en utvecklingsstörning, autism eller fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada. Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och i gymnasiesärskolans nationella program.

Eleverna kan välja att studera en enda kurs, eller olika kombinationer av kurser.

Utbildningen är uppdelad i kurser. Betyg sätts på varje avslutad kurs eller delkurs inom den del som motsvarar grundsärskolan. Den som inte uppnår betyget godkänt får ett intyg.

Inom den del av särskild utbildning för vuxna som motsvarar träningsskolan utfärdas ett intyg efter avslutad kurs.

Vem får delta i Särskild utbildning för vuxna?
  • Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.
  • Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Man måste vara folkbokförd i kommunen.
Var finns Särskild utbildning för vuxna?
  • Särskild utbildning för vuxna är en del av Komvux i Mönsterås
Hur ansöker man till Särskild utbildning för vuxna?

Kontakta studievägledare på telefon 0499-175 73 eller komvux@monsteras.se för vidare information och anmälan.

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås