Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Svenska för invandrare - SFI

Svenska för invandrare - SFI

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Vem får läsa på SFI?
En person som har folkbokfört sig i en kommun och som inte kan svenska har enligt skollagen rätt till sfi. Enligt samma lag, är kommunen där personen är folkbokförd, skyldig att erbjuda sfi. Utbildningen ska kunna påbörjas inom tre månader från att personen har folkbokförts i kommunen. Du ska ha ett svenskt personnummer eller ha uppehållsrätt enligt reglerna inom EU.

När börjar kursen?
Vi har fasta kursstarter två gånger per termin men vi har också kontinuerliga intag.  För att få börja måste du göra en anmälan och du kommer sedan får mer information om kursstart.
Om det är väldigt många sökande till en kursstart kan det ibland uppstå väntetid.

Olika grupper A-D nivå
SFI har flera grupper och du får läsa tillsammans med andra med samma förkunskaper som du själv. SFI undervisningen ges på fyra olika nivåer. Vid slutet av nivå B, C och D genomförs ett nationellt prov.

Betyg
Efter varje kurs får studenten på SFI betyg. Betygsskalan är sexgradig och betygen är A, B, C, D, E och F. E är lägsta godkända betyg medan A är högsta betyg. F är ett underkänt betyg.

När du fått ett godkänt betyg i SFI steg D kan du fortsätta läsa svenska som andra språk på grundläggande nivå.
Om du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka av kurskraven du har uppnått.

Ekonomi
Det får inget studiestöd från CSN för SFI-studierna
Det är möjligt att kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik.
Det kostar ingenting att läsa på SFI men du får själv ha med dig skrivblock och penna.

In arabic

application/pdf In arabic (87,63 kB)

In english

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document In english (12,86 kB)

Sök

 

Siffror

Lär dig räkna övning
Hitta rätt siffra övning

 

Alfabetet

Alfabetet en sång
Ljuda bokstäver en övning
Lyssna en övning

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås