Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Vård och omsorgsutbildning

Vård och omsorgsutbildning

Utbildningen inom vård- och omsorg är en yrkesutbildning på gymnasienivå som riktar sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Vi är ett certifierat Vård och Omsorgscollege vilket betyder att vår utbildning är kvalitetssäkrad.

Nationell hemsida för VO-college https://www.vo-college.se/

 

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg samt även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetsliv och för fortsatta studier.

Utbildningens karaktär

Utbildningen inom vård- och omsorg karaktäriseras av kunskaper om människan utifrån en helhetssyn. Strävan att främja människors hälsa och stödja varje individs förmåga att utveckla sina resurser är utgångspunkten för såväl hälso- och sjukvård som vård och omsorg. Här kombineras därför grundläggande kunskap från olika områden som exempelvis psykologi, sociologi, pedagogik, medicin och omvårdnadsvetenskap.

Utbildningen utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Etiska aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar utbildningen som helhet.

Efter slutförd utbildning får du ett samlat betygsdokument på samtliga betygsatta kurser.

Utbildningen
Utbildningen innehåller kurser från gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Arbetsplatsförlagd utbildning (APL)
APL innebär att du gör praktik inom vård och omsorg under period två och tre.  Arbetstiderna är oregelbundna där kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.

Behörighet
Godkänd svenska och matematik från grundskola eller grundläggande vuxenutbildning, svenska som andraspråk eller ett svensktest.

Sök

 

Ansök till Komvux

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås