Studera på Mönsterås Komvux
Här är du: Komvux i Mönsterås » Utbildning » Yrkesutbildning i annan kommun

Yrkesutbildning i annan kommun

Du som är intresserad av en yrkesutbildning i en annan kommun ansöker via din hemkommun.

Till din ansökan ska du bifoga dina tidigare betyg, samt ett personligt brev där du förklarar varför du söker utbildningen.

Maila till komvux@monsteras.se

Rektor fattar sedan beslut utifrån din tidigare utbildning och arbetsförmedlingens kartläggning över bristyrken i kommunen.

Du får beslutet hemskickat.

Enligt skollagen, 20 kap 2§, ska den som fått minst utbildning prioriteras

Observera att det sedan är kommunen som anordnar utbildningen som beslutar om antagning.

Sök

 
 
 

Besöksadress: Komvux, Torggatan 15, Mönsterås
Postadress: Komvux, Box 54, 383 22 Mönsterås